Dag 3

Kalender || Info || Ranking || Resultat ||  

Den 25. april 2013 skal Kaizers Orchestra spille i Storbritannia for første gang. De hadde faktisk mulighet for å spille på Glastonbury-festival to ganger før, men begge ganger takket de nei.

Kaizers blei spurt om å spille på Glastonbury-festival for første gang i 2003. Når var andre gangen?


Riktig svar:
2005

69% har besvart dette spørsmålet korrekt.